divendres, 14 d’octubre de 2016

Comença el projecte de Socialització de llibres de lectura

El projecte de “Socialització de Llibres de Lectura”del Col·legi Claret” ha començat  la seva implantació a l'escola. El projecte, que comença la seva singladura aquest curs 2016-2017, estarà vigent -com a mínim- fins el curs 2018-2019 inclòs.

Les famílies són coneixedores que els llibres de lectura socialitzats són material de l'AMPA i que, en acabar el curs, hauran de retornar-los en les mateixes condicions en el que se'ls han lliurat, sense excepció.

L'alumnat és el responsable del bon manteniment del material socialitzat. Si un alumne perd o fa malbé algun dels llibres que se li faciliten des de l'AMPA, la família es compromet a reemplaçar-lo (amb un exemplar igual al que li va ser lliurat) per poder continuar amb el projecte de socialització amb les mateixes condicions en les que va començar.

És important que tots siguem conscients que, l'èxit o fracàs del projecte, dependrà del grau de compromís de tots nosaltres (Famílies, Docents i Alumnat) en mantenir l'essència col·laboradora del projecte i el bon estat del material facilitat.

dimarts, 11 d’octubre de 2016

Xerrada : Com Ajudar els Fills a Estudiar

Quanta estona han d'estudiar? Quin és el millor lloc? I si no tenen deures? Hem d'estar sempre al seu costat quan fa els deures? Els pares tenim prou coneixements per ajudar-los? Per on comencem les feines? Pot estudiar amb música? I tan petits ja han d'estudiar?

Si us heu plantejat aquestes qüestions o d’altres... Veniu a compartir-ho, veniu a aprendre algunes coses sobre com ajudar els nostres fills a estudiar i fer els deures del Col•legi!

Ponent : Juanjo Fernández
Data : Dilluns 17 d’octubre de 2016 a les 20.00h
Lloc : Auditori del Col•legi Claret (entrada per C/ Sicília)

divendres, 7 d’octubre de 2016

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Benvolgudes famílies,

La Junta Executiva de l'Associació de Mares i Pares del Col·legi Claret, en reunió de data 6 de setembre del 2016 i de conformitat amb el que preveuen els Estatuts de l'Associació, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la Sala Claret (situada al carrer Nàpols cantonada Sant Antoni Maria Claret de Barcelona), el dimarts 18 d'octubre del 2016, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

                                                                ORDRE del DIA

1.- Presentació de l'Associació.
2.- Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea General del Curs 2015-2016.
3.- Ratificació dels nomenaments dels Vocals de la Junta.
4.- Informe i aprovació de la liquidació de l'exercici econòmic corresponent al curs 2015-2016.
5.- Informe i aprovació del pressupost de l'exercici econòmic corresponent al curs 2016-2017.
6.- Informació sobre els projectes engegats durant el curs 2015-2016 i presentació dels nous projectes que es volen engegar durant el curs 2016-2017
7.- Torn obert d'intervencions.

Barcelona, 7 d'octubre del 2016  
Irene Monclús

Presidenta de l'AMPA del Col·legi Claret de Barcelona
Tota la documentació i informació necessària per preparar la reunió la trobareu publicada aquí a partir del dimarts 11 d'octubre. Per poder-la consultar necessitareu el codi de visualització dels documents de l'Associació, pregunteu al vostre delegat.

Posted on by Ramon Arxer i Galabert | No comments