FEAC

En aquest apartat el full d'introducció a les xerrades passades del FEAC, així com també els materials complementaris que s'han utilitzat a les trobades, que són d'assistència lliure (+info al peu d'aquesta notícia).
A partir d'ara la informació també la podeu consultar al web : http://www3.escolacristiana.org/butlletifeac/butlleti.php

- FEAC 57
Dates : 16 d'abril (EI) / 18 d'abril (EI, EP, ESO) / 25 d'abril de 2.012 (Créixer en la fe)
Fulletó : Infantil, Primària, Secundària i Crèixer en la fe

- FEAC 56
Dates : 5 de març (EI) / 7 de març (EI, EP, ESO) / 15 de març de 2.012 (Créixer en la fe)
Fulletó : Infantil, Primària, Secundària i Crèixer en la feMaterials complementaris :
- FEAC 55
Dates : 23 de gener (EI) / 25 de gener (EI, EP, ESO) / 1 de febrer de 2.012 (Créixer en la fe)Fulletó : Infantil, Primària i Secundària i Créixer en la FeMaterials complementaris :

- FEAC 54
Dates : 2 de novembre (EI, EP, ESO) / 7 de novembre (EI) / 9 de novembre de 2.011 (Créixer en la fe)
Fulletó : Infantil, Primària, Secundària i Créixer en la Fe
Materials complementaris :


- FEAC 53 (18 de maig 2011)

- FEAC 52 (23 de març 2011)
- 26 de febrer, 4a. Trobada familiar de l'Escola Cristiana
(+info : http://www.escolacristiana.org/Fitxers/2troFam2011.pdf)

- FEAC 51 (02 de febrer 2011)

- FEAC 50 (24 de novembre 2010)
- FEAC 49 (20 d'octubre 2010)

OBJECTIUS
Consisteix en unes trobades entre pares, mares i professorat que es reuneixen periòdicament per dialogar i reflexionar sobre temes que són de responsabilitat comuna. Generalment, aquestes trobades agrupen una quinzena de persones amb fills o alumnes d’edats similars (de la mateixa etapa o cicle educatiu).

El diàleg parteix d’un tema que ve suggerit pel Butlletí FEAC
i d’unes qüestions pensades per suscitar la reflexió. A cada grup hi ha una persona amb la funció d’animador, que és un docent que s’ha preparat, amb un curs específic, per facilitar el diàleg i la reflexió en grup.

Les Trobades FEAC són, doncs, espais de diàleg i reflexió per als pares i mares interessats i per a educadors de l’escola.


El FEAC pretén fer reflexionar mitjançant el diàleg, posar en contrast idees o principis amb les pràctiques quotidianes, promoure la pròpia interpel·lació, obrir perspectives, destacar experiències enriquidores a fi que els assistents (pares, mares i professorat) reflexionin conjuntament sobre la tasca educativa que tenen entre mans.

.