Presentació

QUI SOM


L'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) del col·legi Claret som una entitat sense ànim de lucre i sense cap intencionalitat política, que ens regim per uns estatuts i reglament de règim intern, aprovats per Assemblea.

MEMBRES

Formem part de l'associació tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al centre, al corrent de pagament de les quotes aprovades.

OBJECTIUS

Creiem que l'educació dels nois i noies és un projecte compartit entre el pares i l'escola. És per això que l'Associació té com a objectiu principal propiciar vies de comunicació i col·laboració per aconseguir que pares i escola se sentin integrants de la mateixa comunitat educativa.

Per tal d'aconseguir-ho donem suport i assistència als membres, tutors, professors i alumnes. Cooperem amb els òrgans de govern en tot el que calgui, principalment en l'elaboració del Projecte Educatiu i en la presentació de directrius per a la programació d'activitats complementàries extraescolars.

L'AMPA disposa d'un despatx al pati vell de l'escola per atendre els seus membres. El telèfon és el número 93 208 18 36. També disposa d'una adreça de correu electrònic on podeu adreçar els vostres suggeriments: ampa@claretbarcelona.cat .


FONS D'AJUDA ESCOLAR

Seguint el Caràcter Propi del nostre Col·legi, una de les activitats més importants de la nostra associació, és fomentar la solidaritat i l'ajuda mútua. Amb aquest objectiu part de la quota de l'associació es destina al Fons d'Ajuda Escolar (FAE) amb la finalitat de que en cas de defunció del pare, mare o tutor del seu fill o filla, l'associació garanteix a l'alumne la possibilitat de continuar cursant els estudis en el Col·legi Claret sufragant les despeses d'escolaritat, que comprenen l'ensenyament, les activitats complementàries i els serveis organitzats pel Col·legi, així com la quota de l'associació. No estan inclosos el material escolar, les excursions, les convivències, ni la quota de menjador.

La continuïtat de l'alumne fins a segon de Batxillerat dependrà del seu rendiment acadèmic i de la qualificació de la seva conducta, talment com per a la resta dels seus companys.

Per a gaudir dels beneficis d'aquest fons és indispensable estar al corrent del pagament de les quotes establertes pel Col·legi i per l'Associació.

L'ajut tindrà efecte al mes següent del decés del pare, mare o tutor legal del beneficiari. En cas d'alumnes matriculats per primera vegada al Col·legi, en seran beneficiaris, si la mort es produís després de l'inici de les classes del curs.


ESTATUTS

El novembre del 2010, en Assemblea General, es van aprovar uns nous estatuts, que renovaven els vigents del 1994.


REUNIONS

Reunions Junta Directiva: tercer dilluns de cada mes al despatx de l'AMPA o l'Aula d'escacs del pati vell.

.