dimecres, 23 d’abril de 2014

Calendari escolar 2014-2015

El Departament d'Ensenyament ha establert el calendari escolar per al curs 2014-2015.

15 de setembre de 2014: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat, als cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, i al curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles.

No més tard del 22 de setembre de 2014: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny; al curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles; als ensenyaments de règim especial, i als ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.

Del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015: vacances de Nadal, ambdós inclosos

Del 28 de març al 6 d'abril de 2015: vacances de Setmana Santa, ambdós inclosos

19 de juny de 2015: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i els cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es realitzaran entre l'1 i 3 de setembre de 2015. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

En el marc d’aquest calendari escolar, els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors als períodes de vacances escolars, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Font : Generalitat de Catalunya